AKCJA „ZDROWY KRĘGOSŁUP – TRZYMAJ SIĘ PROSTO” 2018/2019

AKCJA „ZDROWY KRĘGOSŁUP – TRZYMAJ SIĘ PROSTO” 2018/2019

MOTTO :

RUCH ZASTĄPI PRAWIE KAŻDY LEK, PODCZAS GDY ŻADEN LEK NIE ZASTĄPI RUCHU- WOJCIECH OCZKO DOKTOR MEDYCYNY I FILOZOFII (1537-1599)

W tym roku kampania zorganizowana została dla klas I LO w dniach 14 -22 XI 2018 i miała na celu uświadomienie uczniom znaczenia prawidłowej postawy oraz zdrowego kręgosłupa dla zdrowia człowieka. Również celem kampanii było zwrócenie uwagi uczniów na konieczność korygowania wad postawy w przypadku ich istnienia.

Akcja miała miejsce na lekcjach wychowania fizycznego na sali i basenie oraz na zajęciach SKS-u. W ramach kampanii uczniowie zostali zapoznani z wzorcem prawidłowej postawy ciała. Podczas pogadanki uczniowie dowiedzieli się, na czym polega zapobieganie wadom postawy oraz poznali najczęściej występujące wady postawy u młodzieży.

W ramach praktyki zaprezentowane zostały uczniom ćwiczenia rozciągające (na sali) i wydłużające kręgosłup (na basenie m.in. pływanie kraulem i kraulem na grzbiecie), ćwiczenia dla pleców okrągłych, stóp płaskich i kolan koślawych oraz ćwiczenia śródlekcyjne – rozciągające.

Uczniowie chętnie brali udział w akcji, dzieląc się informacjami wziętymi z życia, oglądali postawy ciała – prawidłową i wadliwe, wykonywali test na stopy i poznawali bezpieczne i wygodne dla kręgosłupa pozycje leżące, siedzące i stojące.

Co roku w ramach badań przesiewowych pielęgniarka szkolna włącza się do akcji, zwraca uwagę na postawę ciała uczniów i w razie stwierdzenia wad, przypomina o możliwości skorzystania z porady lekarza ortopedy w celu zalecenia ćwiczeń korygujących wady postawy.

Akcja ta jest bardzo potrzebna w Profilaktyce Wad Postawy, ponieważ lepiej zapobiegać niż leczyć.

 

Organizatorki kampanii:

Joanna Mamotiuk

Ewa Widun