Święto liczby π na sportowo

 

14 marca 2019 zespół nauczycieli wychowania fizycznego świętował wspólne z
uczniami na zajęciach dzień liczby π
Podczas zajęć na lodowisku wspólnie przejechaliśmy 314 okrążeń
Gry zespołowe trwały po 3 sety do 14 punktów
Narciarze biegowi po 3 km wspólnie ułożyli z nart liczbę π
W Sali bilardowej odbyła się gra 8 bil na 3 stołach bilardowych
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i dobra zabawę!


Ewa Widun