Kurs ratownika wodnego 2019

 

W roku szkolnym 2018/19 został zorganizowany kurs na ratownika
wodnego, w którym wzięło udział 7 naszych uczniów z drugich i trzecich klas
XIV LO. Zajęcia praktyczne były prowadzone na naszym basenie szkolnym (gdzie
się odbył egzamin praktyczny) oraz na akwenach otwartych. Odbywały się
również zajęcia teoretyczne w salach naszej szkoły. Kurs prowadził instruktor
ratownictwa wodnego Krzysztof Wnęk. Egzaminy teoretyczne odbyły się w
maju 2019r. w Harcerskim Ośrodku Wodnym „Zatoka”. Nasi uczniowie: Michał
Musiał, Zofia Kowalik, Magdalena Garczarek, Marcelina Kozdra, Mateusz
Gieroba, Kamil Tasarz i Tomasz Tomalik ukończyli kurs i uzyskali uprawnienia
ratownika wodnego. Gratulacje i powodzenia.

Koordynator kursu: L. Zdziebło