IV – MISTRZOSTWA WROCŁAWIA SZKÓŁ ŚREDNICH W ŻEGLARSTWIE KAJAKARSTWIE I NA DESKACH „SUP” 03.10.2020 r.

I Miejsce Naszych uczniów w klasyfikacji generalnej !

Dnia 3.10.2020 r. odbyły się IV Mistrzostwa Wrocławia szkół średnich w Żeglarstwie, kajakarstwie i na deskach SUP.
Miejscem realizacji było Rozlewisko „Mariny Wrocław” ul. Edmonda Micheleta na Osobowicach

Nasze reprezentacje składały się kilku załóg :

Maćkula

Krzysztof Ostrowski, Wiktoria Bryke, Mikołaj Kozdrowski

Marościan

Filip Hałas, Julia Borkowska, Paulina Biesiadecka

Kajakarstwo dziewcząt

Olga Węgier Julia Borkowska

Kajakarstwo chłopców

Filip Hałas i Mikołaj Kozdrowski

SUP

Julia Borkowska i Filip Hałas

MOTTO MISTRZOSTW

„Dobrze jest rywalizować i zwyciężać, ale również dobrze jest rywalizować i szlachetnie przegrać.”

ORGANIZATOR

Fundacja Hobbit

INFORMACJE OGÓLNE

„Mistrzostwa Wrocławia szkół średnich w żeglarstwie, kajakarstwie na deskach SUP” to zmagania turystyczno-rekreacyjne, skierowane do szkół średnich miasta Wrocławia.

CEL

·         Popularyzacja żeglarstwa, kajakarstwa i Pływania na desce SUP, jako ciekawej i atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego.

·         Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

·         Popularyzacja Rzeki Odry, „Mariny Kozanów” oraz jednego z najpiękniejszych i największych akwenów Wrocławia – terenu przyszłej „Mariny Wrocław” przy ul. Edmonda Micheleta na Osobowicach.

·         Wdrażanie nowych trendów w organizacji imprez żeglarskich, kajakowych i pływania na desce SUP we Wrocławiu.

·         Wyłonienie najlepszych drużyn żeglarskich, kajakowych i na deskach SUP w 2020 roku wśród szkół średnich miasta Wrocławia.