Projekt Piłkarskiej Ligi Klas

Projekt posiada już kilkuletnią tradycję, promując piłkę nożną na poziomie gimnazjalnym. Rywalizacja klas nawiązuje do ligowych rozgrywek piłkarskich dwurundowych systemem „każdy z każdym”.
Mecze rozgrywane są na szkolnym boisku tartanowym po obowiązkowych zajęciach szkolnych.

W reprezentacji klasy dopuszcza się uczestnictwo dziewcząt.

W realizacji projektu zaangażowana jest nie tylko młodzież biorąca czynny udział w Turnieju, ale również pozostała społeczność klasy.

Podsumowanie Turnieju odbywa się w Dniu Sportu dla gimnazjum.

Przewidziane są nagrody dla najlepszych. Na zakończenie odbywa się mecz „All Stars” – (reprezentacja najlepszych uczniów uczestniczących w rywalizacji z pozostałych klas) kontra Mistrzowie Ligi (zwycięska klasa).

II. Cele projektu:

1. Promowanie piłki nożnej w szkole.
2. Podnoszenie sprawności ogólnej i specjalnej uczniów.
3. Propozycja spędzania czasu wolnego po zajęciach szkolnych.
4. Integracja zespołów klasowych.
5. Ważnym elementem jest rozwijanie wśród uczniów zasady „fair play”.

Autor projektu : mgr Bogusław Wilk