Mistrzostwa ZS Nr 14 w short-track

W styczniu 2012 r., na lodowisku szkolnym, odbyły się Mistrzostwa ZS nr 14 w short-track. Celem tych zawodów była popularyzacja tej dyscypliny sportu oraz wyłonienie reprezentacji GM 49  i XIV LO, które będą reprezentować szkołę w zawodach wojewódzkich. Dziewczęta i chłopcy jechali na czas 3 okrążenia.
Podczas zajęć wychowania fizycznego i na SKS-ach, przeprowadziliśmy sprawdziany szybkości łyżwiarskiej, w których wzięło udział 25 uczniów.
Oto najlepsze wyniki:

XIV LO – dziewczęta:
1. Ostrowska Joanna  2a            – 41,24
2. Kacprzak Gabriela  2a            – 42,34
3. Hajduczenia Aleksandra  2a  – 44,47

              chłopcy:
1. Blicharski Maciej  1a         – 32,07
2. Pacan Adam          1c         – 32,57
3. Kotkowski Michał  3e        – 32,94

 GM 49 – dziewczęta:
1. Chojnacka Maria  3k          – 39,22
2. Tomczak Agnieszka  2l     – 44,77
3. Zmonarska Joanna  2l       – 44,78

         chłopcy:
1. Zapaśnik Michał  3l          – 30,52
2. Tarabuła Jan  2k              – 36,12
3. Olbert Aleksander  2k     – 38,25


Gratulacje dla wszystkich uczestników!

                                                                     Organizator zawodów : L. Zdziebło i B. Wilk