Na lodowisku szkolnym, co roku odbywają się zawody w hokeju na lodzie
o Mistrzostwo Szkoły.
Zgłaszają się drużyny klasowe, które rywalizują między sobą.
System gry jest uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn.
Mecze rozgrywamy, ze względu na bezpieczeństwo, piłeczkami tenisowymi.
Rozrywki organizują instruktorzy hokeja na lodzie: L. Zdziebło i B. Wilk.

W szkole odbywają się również zawody w short- track. Służą one między innymi do selekcji uczniów, którzy reprezentują szkołę w Licealiadzie i Gimnazjadzie.

Autor projektu: mgr Leszek Zdziebło