Projekt Mistrzostw GM Nr 49 w siatkówce dziewcząt

Organizowane corocznie Mistrzostwa w Siatkówce są dla dziewcząt dobrą formą rywalizacji międzyklasowej ale przede wszystkim mają na celu popularyzację dyscypliny jaką jest piłka siatkowa, kształtowanie nawyku czynnego wypoczynku oraz integrację środowiska szkolnego. Rozgrywki odbywają się na zajęciach SKS- u z piłki siatkowej i trwają od grudnia do kwietnia.

Autor projektu: mgr Joanna Mamotiuk