Mistrzostwa ZS Nr 14 w brydżu sportowym

Zajęcia brydża sportowego są prowadzone dla uzdolnionej młodzieży, która wysiłek intelektualny pragnie wiązać z rywalizacją sportową. Opracowany program służy nauce gry w brydża, a w późniejszym okresie doskonaleniu umiejętności. Brydż sportowy jest grą, która skutecznie wspomaga naukę przedmiotów ścisłych, przede wszystkim matematyki. Ogólnie jest to projekt interdyscyplinarny łączący elementy wychowania fizycznego, przedmiotów ścislych i umiejętności komunikowania się i współdziałania w zespole.

Autor projektu: mgr Marek Markowski