Sekcja koszykówki (klasy trzecie)

W roku szkolnym 2014/2015, sekcję koszykówki w klasa 3 GM, prowadzi prof. Maciej Mirosław. Koszykarze i koszykarki doskonalą swoje umiejętności techniczne w każdą środę na 7 i 8 godzinie lekcyjnej. Celem sportowym tych zajęć jest nauczenie dzieci techniki, taktyki, przepisów koszykówki. Uczniowie poznają zasady tej gry, uczą się zdrowej rywalizacji, współdziałania w grupie, sportowej zabawy, alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu.