PROFILAKTYKA WAD POSTAWY – KAMPANIA TRZYMAJ SIĘ PROSTO

Co roku w październiku w naszej szkole odbywa się akcja Profilaktyki Wad Postawy i obejmuje klasy pierwsze gimnazjum. W tym roku kampania trwała w dniach 26 – 30 października 2015 i miała na celu uświadomienie uczniom znaczenia prawidłowej postawy dla zdrowia człowieka i konieczności korygowania wad postawy w przypadku ich istnienia. Akcja miała miejsce na lekcjach wychowania fizycznego na sali i basenie. W ramach kampanii uczniowie zostali zapoznani z wzorcem prawidłowej postawy ciała za pomocą ilustracji. Podczas pogadanki uczniowie dowiedzieli się, na czym polega zapobieganie wadom postawy oraz zapoznali się z najczęściej występującymi wadami postawy
u młodzieży. Wykonali również planszę z ćwiczeniami rozciągającymi oraz plakat „Zdrowy kręgosłup – życie bez bólu”. W ramach praktyki zaprezentowane zostały uczniom ćwiczenia rozciągające
(na sali) i wydłużające kręgosłup (na basenie – m.in. pływanie kraulem i kraulem na grzbiecie), ćwiczenia dla pleców okrągłych, stóp płaskich i kolan koślawych oraz ćwiczenia śródlekcyjne – rozciągające. Uczniowie chętnie brali udział w akcji, dzieląc się informacjami wziętymi z życia, oglądali postawy ciała – prawidłową i wadliwe, wykonywali test na stopy i poznawali bezpieczne
i wygodne dla kręgosłupa pozycje leżące, siedzące i stojące. Co roku w ramach badań przesiewowych pielęgniarka szkolna włącza się do akcji, zwraca uwagę na postawę ciała uczniów
i w razie stwierdzenia wad, przypomina o możliwości skorzystania z porady lekarza ortopedy w celu zalecenia ćwiczeń korygujących wady postawy. Akcja ta jest bardzo potrzebna w Profilaktyce Wad Postawy, ponieważ lepiej zapobiegać niż leczyć.

 

 

Organizator kampanii: Joanna Mamotiuk