INTEGRACYJNY SPACER NORDIC WALKING

9 czerwca 2016 roku, odbył się Integracyjny spacer z kijami Nordic Walking. Głównym celem zajęć była integracja i kształtowanie postaw akceptacji, tolerancji oraz przełamywanie barier międzyludzkich i stereotypów narosłych wokół ludzi niepełnosprawnych.Niestety z powodów losowych nie dojechali do nas uczniowie DSOSW dla dzieci Niewidomych i Niedowidzących
we Wrocławiu. Swą obecnością natomiast zaszczycił nas Tadeusz Sypień niedowidzący sportowiec
z dolnego śląska. Wspólnie po krótkiej lekcji metodyki chodzenia z kijami i asekuracji osoby niewidzącej ze szkolnego boiska wyruszyliśmy do pobliskiego parku. W spacerze udział wzięło
10 uczniów naszej szkoły:

Baczyńska Agata 1j
Janicka Ewelina 1j
Kłopotowska Klaudia 1j
Pabian Wiktoria 1j
Sradomska Barbara 1j
Baranek Martyna 1m
Bacińska Katarzyna 1d
Maczkowska Julia 2d
Bużek Martyna 2e
Filbier Julia 2e

W miłej atmosferze podczas spaceru uczennice dowiedziały się w jakim charakterze mogą uczestniczyć w sporcie niepełnosprawnych. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie, uśmiech
i pozytywna postawę!

 

Organizator: Ewa Widun