PROFILAKTYKA WAD POSTAWY – KAMPANIA TRZYMAJ SIĘ PROSTO

Co roku w naszej szkole odbywa się akcja Profilaktyki Wad Postawy i obejmuje klasy pierwsze gimnazjum. W tym roku kampania trwała w dniach 17– 21 października 2016 r.,
i miała na celu uświadomienie uczniom znaczenia prawidłowej postawy dla zdrowia człowieka
i konieczności korygowania wad postawy w przypadku ich istnienia. Akcja miała miejsce na lekcjach wychowania fizycznego na sali i basenie. W ramach kampanii uczniowie zostali zapoznani z wzorcem prawidłowej postawy ciała za pomocą ilustracji. Podczas pogadanki uczniowie dowiedzieli się,
na czym polega zapobieganie wadom postawy oraz zapoznali się z najczęściej występującymi wadami postawy u młodzieży. W ramach praktyki zaprezentowane zostały uczniom ćwiczenia rozciągające (na sali) i wydłużające kręgosłup (na basenie– m.in. pływanie kraulem i kraulem
na grzbiecie), ćwiczenia dla pleców okrągłych, stóp płaskich i kolan koślawych oraz ćwiczenia śródlekcyjne- rozciągające. Uczniowie chętnie brali udział w akcji, dzieląc się informacjami wziętymi
z życia, oglądali postawy ciała – prawidłową i wadliwe, wykonywali test na stopy i poznawali bezpieczne i wygodne dla kręgosłupa pozycje leżące, siedzące i stojące. Co roku w ramach badań przesiewowych pielęgniarka szkolna włącza się do akcji, zwraca uwagę na postawę ciała uczniów
i w razie stwierdzenia wad, przypomina o możliwości skorzystania z porady lekarza ortopedy w celu zalecenia ćwiczeń korygujących wady postawy. Akcja ta jest bardzo potrzebna w Profilaktyce Wad Postawy, ponieważ lepiej zapobiegać niż leczyć.

 

Organizator kampanii: Joanna Mamotiuk