Kurs nurkowy

W roku szkolnym 2016/17, podobnie jak w poprzednich latach, jest prowadzony w naszej szkole kurs nurkowy. Zajęcia są prowadzone na szkolnym basenie w ramach sekcji pływackiej chłopców w drugich
i trzecich klasach XIV LO.
Głównym prowadzącym jest Pan instruktor Krzysztof Kędzia z klubu nurkowego „Pirania”. Zajęcia obejmują doskonalenie pływania wieloma stylami, pływanie w sprzęcie ABC, nurkowanie z asekuracją, poznanie zasad bezpieczeństwa w pływaniu pod wodą, pomoc w sytuacjach trudnych. W końcowej fazie kursu uczniowie mogą pływać z aparatem(po przedstawieniu odpowiednich badań lekarskich). Po ukończeniu kursu można otrzymać uprawnienia nurkowe, już poza szkołą, zdając egzamin na wodach otwartych. Wielu naszych uczniów otrzymuje takie uprawnienia i mają możliwość nurkowania w różnych częściach świata.

Koordynator kursu: Leszek Zdziebło