Zajęcia ze squasha w ramach projektu „Szkoła w mieście”

W tym roku szkolnym 2016/17 XIV LO wzięło udział w projekcie „Szkoła w mieście” obejmującym zajęcia sportowe ze squash.Prowadzącym byli instruktorzy squash, którzy zapoznali uczniów z podstawowymi zasadami techniki i taktyki oraz regulaminem tej gry. Zajęcia odbywały się na kortach Squash Club przy ul. Długosza 71 we Wrocławiu. Lekcje cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów. Jest to bardzo ciekawa i rozwijająca sprawność gra. W tych kilku zajęciach wzięli uczniowie sekcji sportowych drugich i trzecich klas XIV LO. Po tych lekcjach wielu uczniów indywidualnie odwiedza korty squash co jest potwierdzeniem, że zajęcia wpłynęły na zainteresowanie tą dyscypliną sportu.

Organizatorami tych zajęć byli nauczyciele wychowania fizycznego:
Ewa Widun i Leszek Zdziebło