Kurs nurkowy 20017-18

Kurs nurkowy 20017-18

 

 

W tym roku szkolnym, podobnie jak w poprzednich, w naszej szkole jest zorganizowany kurs nurkowy dla chłopców z klas drugich i trzecich XIV LO. Zajęcia są prowadzone w ramach sekcji pływackich w poniedziałki i środy. Kurs jest prowadzony przez instruktora Krzysztofa Kędzię a pomaga mu instruktor Marcin Reif. W ramach tych zajęć uczniowie pływają w sprzęcie ABC, uczą się udzielania pierwszej pomocy w trudnych sytuacjach w środowisku wodnym, posługiwania się sprzętem ratowniczym, pływania z butlą tlenową(warunkiem jest posiadanie badań lekarskich) poznają zasady gry w hokeja pod wodą. Aby uzyskać uprawnienia nurkowe uczniowie muszą uczestniczyć również w wykładach teoretycznych, które odbywają się w godzinach wieczornych. Egzamin zdaja na otwartych wodach(wcześniej utrwalają umiejętności poza basenem). Po zdaniu egzaminu uczniowie posiadają uprawnienia do nurkowania na akwenach otwartych.

 

 

 

 

Organizator kursu: L. Zdziebło