Edukacja Zdrowotna

W ramach współpracy z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu odbył się w naszej szkole projekt edukacji zdrowotnej prowadzony przez studentki wydziału zdrowia publicznego (pielęgniarstwo, dietetyka).

Projekt dotyczył oceny stylu życia młodzieży. Składał się z 3 elementów :  Pierwsze dwa odbyły się w  lutym: uczniowie klas 3 LO wypełniali ankiety następnie  studentki z pomocą pani pielęgniarki i opiekuna z uczelni dokonywały pomiarów ( pomiar antropometryczny, tkanki tłuszczowej, obwodu talii, ciśnienia krwi i tętna).Każdy z uczniów otrzymał informacje na temat swojego stanu zdrowia.

Ostatni etap projektu odbył się 25 kwietnia. klasy 3m,3k oraz 2j. uczestniczyły w „lekcjach zdrowia” w czasie których uczniowie dowiedzieli się jakie są zasady prawidłowego odżywania, jak ważna jest aktywność fizyczna, jak dbać o własne zdrowie i własne ciało  ponieważ „w zdrowym ciele zdrowy  duch”.

Organizatorzy : pielęgniarka szkolna: Grażyna Pogorzelec, nauczyciel wych.fiz.: Ewa Widun