Kurs ratownika wodnego

 

W roku szkolnym 2017/18 został zorganizowany kurs na ratownika wodnego, w którym wzięło udział 6 naszych uczniów z drugich i trzecich klas XIV LO. Zajęcia praktyczne były prowadzone na naszym basenie szkolnym (gdzie się odbył egzamin praktyczny) oraz na akwenach otwartych. Odbywały się również zajęcia teoretyczne. Kurs prowadził instruktor ratownictwa wodnego Krzysztof Wnęk. Egzaminy teoretyczne odbyły się 15.04.18r. w Harcerskim Ośrodku Wodnym „Zatoka”. Nasi uczniowie: Maja Zielonka, Maja Kozowska, Marta Kuchciak, Franciszek Zdobylak, Michał Trzęsicki, Rafael Trćka zdali pomyślnie egzamin i wzmocnią szeregi ratowników wodnych. Gratulacje i powodzenia.

 

 

Koordynator kursu: L. Zdziebło