Sport

Sport w Zespole Szkół nr 14

Podstawowym celem szkolnego wychowania fizycznego jest zapewnienie wszystkim uczniom możliwości uczestnictwa w wartościowych i atrakcyjnych formach aktywności ruchowej.

Nasza szkoła posiada jedną z lepszych baz w Polsce odnośnie wychowania fizycznego.
Są to: duża sala sportowa, salka do aerobiku, sala bilardowa, wielofunkcyjne boisko tartanowe, pełnowymiarowe boisko piłkarskie, basen, sztuczne lodowisko.

Zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele o wszechstronnych specjalizacjach:
gry sportowe, pływanie, szachy, brydż, łyżwiarstwo, taniec towarzyski, aerobic, tenis stołowy, lekkoatletyka. Skuteczność działań edukacyjnych zależy w głównej mierze od aktywności wychowanka, klimatu stworzonego przez środowisko szkolne, integracji młodzieży. Temu służą rożnego rodzaju zawody sportowe na poziomie klas, szkoły, dzielnicy, miasta Wrocławia, Dolnego Śląska, Polski.

Współzawodnictwo sportowe, udział w zawodach to jedna z form pracy z młodzieżą: element wychowawczy, a zarazem kształtowanie nawyku codziennej aktywności ruchowej.
Hasła: Nie ma wychowania bez wychowania fizycznego i Nie mózg dziecka chodzi do szkoły, lecz ono całe, jest podstawą naszego działania.
Temu służy ujednolicenie kryteriów oceny z wf-u: system punktowy, uwzględniający systematyczność, postęp, zaangażowanie, udział w zajęciach pozalekcyjnych, w zawodach szkolnych i międzyszkolnych, pomoc w ich organizacji, diagnozowanie sprawności fizycznej (testy).

Każdy uczeń może uczestniczyć w dodatkowych zajęciach: SKS, w następujących dyscyplinach; rekreacja i specjalizacja: gry sportowe – piłka nożna, koszykowa, ręczna, siatkówka, taniec towarzyski, szachy, brydż, pływanie, łyżwiarstwo, tenis stołowy.

Ponadto, szkoła umożliwia szkolenie w zakresie narciarstwa alpejskiego oraz snowboardu na obozach sportowo-naukowych, ratownictwa wodnego czy ekspresnartach!!!